PUUNHOITOPALVELU JUHA GRÖNROOS PUUNHOITOPALVELU JUHA GRÖNROOS

KUNTOKARTOITUKSET

Huonokuntoiset puut ovat riski ihmisille ja omaisuudelle, mutta vanhat puut voivat olla omistajilleen hyvinkin arvokkaita ja tärkeitä. Milloin puusta on syytä luopua tai miten sen elinaikaa voidaan turvallisesti pidentää? Siihen antaa vastauksen ammattilaisen tekemä kuntokartoitus. Sen pohjalta voidaan suunnitella jatkotoimenpiteet, kuten esimerkiksi puun elinikää pidentävät hoitoleikkaukset ja muut hoitotoimet.

Ihmistoiminta kuten rakentaminen, nurmikonhoitotyöt ja teiden auraukset voivat vaurioittaa puiden runkoa ja juuristoa ja siten edesauttaa puun kunnon heikentymistä. Myös muutokset kasvuympäristössä voivat vaikuttaa puun hyvinvointiin. Puu pyrkii korjaamaan tai oikeastaan lähinnä eristämään vauriokohtia. Aina se ei onnistu jolloin puun kunto alkaa vähitellen heiketä. Hitaita muutoksia voi olla vaikea havaita, mutta tietyt indikaattorit kuten näkyvissä olevat käävät, onkalot ja halkeamat sekä isot kuivuneet oksat kertovat, että tilannetta kannattaa alkaa ainakin seurata.

Jo pelkästään silmämääräisellä arvioinnilla asiantuntija pystyy sanomaan paljon puun kunnosta. Täydentäviä tietoja saadaan erilaisilla teknisillä lahonetsintälaitteilla.

Ota yhteyttä, jos tarvitset puiden kunnon arviointiapua. Asiakas saa kuntokartoituksesta kirjallisen raportin ja toimenpidesuositukset kohteelle.