PUUNHOITOPALVELU JUHA GRÖNROOS PUUNHOITOPALVELU JUHA GRÖNROOS

Vanhojen puiden merkitys ja hoitaminen

Vanhojen puiden osalta puhutaan myös veteraanipuista. Tosin veteraanipuun ei tarvitse olla iältään erityisen vanha, vaan sillä voi olla muita veteraanipuille tyypillisiä ominaisuuksia:
- puussa esiintyy lahovikaa ja lahottajien itiöemiä rungossa, oksissa tai juuristossa
- puussa on onkaloita ja sen latvus pienenee ja madaltuu

Veteraanipuilla on suuri ekologinen, historiallinen ja maisemallinen merkitys. Yksi puu voi tarjota kymmeniä erilaisia elinympäristöjä kasveille ja eläimille, eli ne ylläpitävät ja rikastuttavat luonnon monimuotoisuutta paljon enemmän kuin äkkiseltään arvaisikaan. Koska veteraanipuita on harvassa, on myös niiden tarjoamia elinympäristöjä ja niissä viihtyviä eliölajeja harvassa.

Lisätietoja

Tutustu aiheeseen eurooppalaisen VETree-hankkeen www-sivuilla: www.vetree.eu
Kohdasta "Training products" löytyy erilaista aineistoa liittyen mm. veteraanipuiden hoitamiseen.

Ota yhteyttä, jos tarvitset apua veteraanipuiden säilyttämiseen ja hoitoon liittyvissä asioissa.